Wycena Nieruchomości

GLINICKI
ELIGIUSZ

Rzeczoznawca Majątkowy
uprawnienia nr 4686
Biegły sądowy przy
Sądzie Okręgowym
Warszawa - Praga
Tel. 606 209 761

Doświadczenie
Rzetelność
Profesjonalizm

Oferta

Sporządzam wyceny nieruchomości dla celów:

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych (operat do banku – wycena mieszkania, wycena lokalu, wycena działki, wycena domu, wycena inwestycji deweloperskiej)
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
 • skarbowo – podatkowych
 • dla sądów, komorników, syndyków
 • ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • dla celów ubezpieczeniowych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego

Wyceny obejmują:

 • nieruchomości lokalowe (prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)
 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • działki (budowlane, inwestycyjne, rekreacyjne, drogowe)
 • nieruchomości rolne
 • nieruchomości leśne
 • lokale użytkowe – usługowe, handlowe
 • zabytki, kamienice i inne budowle zabytkowe
 • stacje paliw, pensjonaty, hotele
 • wyceniam wartości nakładów na nieruchomości
 • inwestycje deweloperskie
 • oraz inne typowe oraz nietypowe budowle trwale związane z gruntem (np. ogrodzenia, parkingi)

Podstawowe dane oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny

Wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej)
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • umowa najmu w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu

Wycena budynków i gruntów:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • kopia mapy ewidencji gruntów
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu)
 • dokumenty techniczne budynku, obejmujące projekt architektoniczno-budowlany, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli zostały wydane)
 • aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego

Cennik

Cena sporządzenia operatu szacunkowego ustalana jest za każdym razem indywidualnie z klientem i zależy m.in. od charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości, celu sporządzenia wyceny, lokalizacji nieruchomości, kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

Orientacyjne ceny sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości typowych:

 • Lokal mieszkalny od 440 zł
 • Nieruchomość niezabudowana (działka) od 550 zł
 • Dom jednorodzinny od 700 zł
 • Dom jednorodzinny w budowie od 800 zł
 • Służebność gruntowa od 1000 zł
 • Obiekt nietypowy / inne nieruchomości Cena ustalana indywidualnie

Kwalifikacje

Kontakt

Rzeczoznawca Majątkowy
Eligiusz Glinicki
tel. 606 209 761
ul. Polna 10/14, lok. 22
00-625 Warszawa
eligiusz.glinicki@wp.pl